Sidor

måndag 19 september 2011

Gefle Dagblad skriver om antalet motioner till Sveriges Riksdag idag..

GD skriver om antalet motioner till Sveriges Riksdag som vi nya ledamöter har lämnat in under förra Riksdagsåret. Artikeln hittar du här.

Som alliansledamot har vi möjlighet att både skriva motioner etc  till Riksdagen men det bästa verktyget vi har är också att vi kan prata med ansvariga på respektive departement direkt. Det arbetet syns sällan utåt utan man tar kontakter för länets bästa hela tiden i stora som små frågor.

Med det sagt så tycker jag att det är viktigt med motioner också eftersom det är det synliga arbetet som vi kan göra för att visa vilka frågor vi är intresserade av att driva i Riksdagen för länets invånare.

Inga kommentarer: