Sidor

tisdag 6 september 2011

Arbetarbladet har listat antal motioner till Riksdagen från länets Riksdagsledamöter.

Arbetarbladet har listat antalet motioner till Riksdagen och Anders W Jonsson ger ett relevant svar på varför han motionerat minst. För oss som är allianspolitiker så finns det bättre möjligheter än för socialistpartierna att få kontakt med ansvarigt departement för en fråga. För mig som moderat så frågar jag helt enkelt en kollega i Riksdagen som sitter i det aktuella utskottet vem som handlägger frågan och för sedan personliga samtal. Oppositionen har inte dessa möjligheter utan får ställa sina frågor eller förslag i kammaren.

Men det är ändå viktigt tycker jag att skriva motioner till Riksdagen eftersom det visar vilka frågor som man tycker är viktigt och hur man vill förändra saker till det bättre. Jag har också haft förmånen, vilket inte står i artikeln, att få en av de få motionerna som behandlats bifallen.

Inga kommentarer: