Sidor

onsdag 7 september 2011

Beröm från Försäkringskassans ledning för att sjukskrivningarna sjunkit kraftigt i Gävleborg!

2003 tillsatte Försäkringskassan i Gävleborg en arbetsgrupp bestående av arbetsmarknadens parter och landstinget Gävleborg, Arbetsmiljöverket mfl. Syftet var att börja samarbeta mellan organisationerna för att minska sjukskrivningarna i länet.

Från Svenskt Näringsliv bidrog vi genom att arrangera ett antal olika möten med arbetsgivare för att beskriva hur sjukförsäkringen skulle tillämpas. LO och TCO hade motsvarande möten för sina förtroendevalda.

Statliga Radio Gävleborg rapporterar idag att sjukskrivningsnivåerna i länet nu sjunkit kraftigt och då ska man alltså komma ihåg att vi började arbetet redan 2003 med det gedigna arbetet att nå dåvarande Göran Perssons mål att sjukskrivningarna skulle halveras. Skillnaden nu mot då är att facket numera kritiserar det målet men när det var en s-ledd regering så hade man insikten att det var helt ohållbart att man var dubbelt så mycket sjukskriven i Söderhamn jämfört med Bollnäs exempelvis. Även om det kanske blåser lite extra vid kusten så fanns det inte någon naturlig förklaring till att man skulle vara så mycket mer sjukskriven i den ena kommunen jämfört med den andra.

Inga kommentarer: