Sidor

fredag 2 september 2011

Just nu ser jag inte något positivt på Sandviks flytt av huvudkontoret till Stockholm!

Tvärtom, så innebär det en stor förlust för hela länet enligt min uppfattning. I mina kontakter med företaget genom åren har man alltid pekat på företagsnyttan med att ha huvudkontoret i Sandviken och de strategiska fördelar det inneburit genom åren. Tanken som spontant kommer är att det är den nya vd:n som inte vill flytta till Sandviken men så enkelt är det säkert inte. Det som är det allvarliga med dagens beslut är att det nya chefskapet inte kommer att ha några personliga kopplingar till vår region om några år och det gör att beslut om förändringar av verksamheten i Sandviken kommer att tas utan några skrupler. Å andra sidan ska beslut om verksamhets inriktning alltid tas på affärsmässiga grunder och inte något annat men det faller ett mycket stort ansvar på vd och styrelse att man nu fattar rätt beslut eftersom Sandviks själ och hjärta finns i Sandviken sedan 150 år tillbaka.

Det behöver inte innebära en katastrof för Sandviken Gävle och Gävleborg om man tittar på Gevalia fabriken i Gävle som numera är en produktionsenhet men det hade varit bättre om management hade varit i Gävle även där.


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: