Sidor

tisdag 6 september 2011

Sverige måste få råda över sin egen rovdjurspolitik!

Skriver Bengt-Anders Johansson Åsa Coenraads och jag i Arbetarbladet i en debattartikel. På torsdag kommer vi att ha en stor hearing i Söderhamn om rovdjurspolitiken i Sverige.

Vi skriver bl a:

Alliansregeringens rovdjurspolitik har lagt grunden för en viltförvaltning som präglas av biologisk mångfald och eftersträvar balans mellan viltslag och olika intressen. Nu måste vi på allvar driva frågan om subsidiaritetsprincipen när det gäller viltförvaltning även när det gäller arter som EU uppfattar som hotade. Det är helt orimligt att vi skall tvingas till inskränkningar när vi bevisligen kan peka på en bra utveckling. Trovärdigheten i den förda politiken urholkas av EU:s inblandning. En lokal förankring i samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att finna avvägningar mellan delvis motstående mål.

Inga kommentarer: