Sidor

torsdag 31 maj 2012

Gävle har haft ungefär samma antal individer som har erhållit försöjningstöd sedan 1990.

Varje person som erhåller försörjningstöd är ett misslyckande för samhället såtillvida att varje person borde kunna klara sin egen försörjning. Å andra sidan är det just därför vi har ett försörjningstöd, socialbidrag, för att vara samhällets yttersta skyddsnät. Där har Gävle legat stabilt de senaste 20 åren med cirka 3300 personer årligen som har erhållit det. Både GD och AB skriver om detta idag men väljer att vinkla siffrorna på ett mycket märkligt sätt som ger en felaktig bild över utvecklingen i Gävle eftersom man väljer 2007 som utgångspunkt istället för exempelvis 1996, då det var som högst. 2007 var det som lägst.

SCB tillhandahåller statistik som är lätt för intresserade medborgare - och journalister - att ta del av.

Jag har mejlat både GD och AB idag och gett dem länkar till SCB sidan som du hittar här:http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=dwjtic&xu=C9145001&omradekod=SO&omradetext=Socialtj%E4nst&lang=1

Klicka på den sjätte rubriken "Biståndsmottagare efter region och ålder". År 1983 - 2009.

Välj sedan Biståndsmottagare efter kommun och ålder. År 1983 - 2009.

Välj sedan Gävle, alla 18 + och sedan vilka år du vill ha fram.

Gör man det får man följande resultat och som du ser så ligger Gävle stabilt sedan 1990 på cirka 3200 individer som erhåller försörjningstöd. Av en slump (?) så väljer GD och AB och förvaltningschefen att jämföra sina siffror med just 2007 där det var som lägst - någonsin - i Gävle, och så skyller man resultatet på alliansregeringen.

1990                        3283
1991                         3384
1992                         3251
1993                         3534
1994                         3679
1995                         3293
1996                        4112
1997                         (0) fel statistik uppgift förmodligen
1998                         3556
1999                         3261
2000                         3012
2001                         2858
2002                         2818
2003                         2730
2004                         2798
2005                         2815
2006                         2518
2007                         2371
2008                         2553
2009                         3326

Inga kommentarer: