Sidor

torsdag 10 maj 2012

Dagens Samhälle artikeln om Carema..

Hittar du här! Det är kanske värt att påminna om att tidningen Dagens Samhälle ägs av Sveriges kommuner och landsting och har alltså inte några privata ägare...

Dagens Samhälle skriver:

Inte en krona har lämnat Carema. Vinster har inte förts över till skatteparadis. Alla överskott har återinvesterats i äldreomsorg och sjukvård, visar en unik redovisning till Dagens Samhälle.  

--

Det vore naturligtvis klädsamt om samm journalister som medverkade i drevet mot Carema nu också riktade sina blickar mot DN och framförallt hjälper till att sprida en annan bild av privata företag som hjälper till att förbättra välfärden.

Inga kommentarer: