Sidor

onsdag 16 maj 2012

Bristande kvalite på Högskolan i Gävle visar oberoende utvärdering!

Högskoleverket har utvärderat kvaliten i Högskolan Gävle ekonomiutbildningar och tyvärr blir omdömet att det är bristande kvalité. Det betyder att Högskolan i Gävle har ett år på sig att åtgärda de brister som det anmärks på, annars kan examensrätten dras in.

Högskoleverket skriver:

Av de 67 utvärderade utbildningarna i företagsekonomi har nära 40 procent så pass stora kvalitetsbrister att de får omdömet bristande kvalitet. Samtidigt finns det många goda exempel på bra företagsekonomiska utbildningar runt om i landet, konstaterar Högskoleverket i en utvärdering som publiceras i dag.
Företagsekonomi är det enskilt största ämnet på universiteten och högskolorna. På många håll i landet har de företagsekonomiska utbildningarna ett konstant högt söktryck. För närvarande läser över 53 000 studenter företagsekonomi och till höstens kurser och program är det nära 43 000 sökande.

Högskoleverket har nu utvärderat sammantaget 67 utbildningar i företagsekonomi. Utbildningarna som ingår i granskningen ges på kandidat-, magister respektive masternivå.

Följs upp om ett år

Varje utbildning som Högskoleverket utvärderar får ett omdöme på en tregradig skala. Sammantaget får 25 utbildningar i företagsekonomi omdömet bristande kvalitet. Därmed kommer de att följas upp inom ett år för att se om de kommit till rätta med problemen. I de fall som bristerna kvarstår beslutar Högskoleverket om indraget examenstillstånd.
Drygt hälften av utbildningarna får omdömet hög kvalitet och 8 stycken, eller 12 procent, får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Dessa finns vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Inga kommentarer: