Sidor

lördag 26 maj 2012

Frågan är om det inte hade varit bättre för Carina Blank att bli åtalad?

Det av Gävle kommuns revisorer mutmisstänkta s kommunalrådet Carina Blank blir inte åtalad då åklagaren i ett pressmeddelande säger att han inte kan styrka brott.

Det betyder att vi med stor sannolikhet inte kommer att få reda på hur en domstol hade dömt i det här fallet. Lagstiftaren kan aldrig ha tänkt sig att ett företag kan bjuda en politiker och två höga tjänstemän på resor för 120 000 för att sedan få en skuld avskriven på 6.5 miljoner.

För att problematisera ytterligare. Tom Widorsson måste ju hela tiden ha vetat att han inte hade fakturerat Carina Blank för USA resan. Varför hade han inte gjort det? Kommer han att bli åtalad eller inte av riksenheten mot korruption?

För Carina Blank hade det kanske varit bättre om ärendet gått till domstol, så att hon hade kunnat bli frikänd ( eller dömd) av en domstol. Nu får vi som sagt var aldrig veta det slutliga juridiska ställningstagandet.

Om det är tillåtet att bjuda höga politiker och tjänstemän på resor i den här omfattningen, utan konsekvenser, måste då lagen ändras?

I grund och botten är det också viktigt att komma ihåg, att även om åklagaren säger sig inte kunna styrka brott, kvarstår självklart kritiken från de opolitiska revisorerna som har gjort ett gediget arbete för att Gävleborna ska kunna ta fel av sanningen i den här härvan.

Inga kommentarer: