Sidor

måndag 14 maj 2012

Debattartikel om vikten av det kommunala skatteutjämningssystemet i HT idag.

Tomas Tobe Margareta B Kjellin och jag skriver i HT idag om vikten av ett funktionellt kommunalt skatteutjämningssystem.

Inga kommentarer: