Sidor

torsdag 10 maj 2012

Moderaterna och alliansen har arbetat hårt för att få till en lösning för Gävle Hamn och den muddring som måste till.

Tomas Tobe är med i Radio Gävleborg där han berättar om moderaternas arbete och alliansens för att vi ska få till stånd en ändring av lagen så att vi kan möjliggöra en muddring av Gävle Hamn. Den här frågan var bla uppe på Regionfullmäktiges möte nyligen och då sa jag att jag inte kände någon oro för att inte frågan skulle hitta en lösning och ännu en gång leverar vi i alliansen en lagstiftning som gynnar länets invånare.

Inga kommentarer: