Sidor

onsdag 16 maj 2012

Vad vill s göra för att minska utanförskapet bland utrikesfödda?

Socialisternas ledare har gått till skarpt angrepp mot statsministern för hans konstaterande att det är många utrikesfödda som är arbetslösa. Man kan se på den frågan från några olika perspektiv men i grund och botten handlar det om att se problemet och att ha politiska lösningar för att åtgärda det vilket statsministern förklarade lugnt och sakligt i SVT Aktuellt igår.

I Gävleborgs län är det över 8 000 utrikesfödda som går till jobbet varje vecka. För att ännu fler ska få möjlighet att ha ett jobb att gå till så har vi infört RUT och ROT avdrag, jobbskatteavdrag, halverad arbetsgivaravgift för unga, och en halvering av restaurangmomsen.

I restaurangbranschen i Gävleborg jobbar det närmare 3000 personer varav cirka 1000 är under 26 år och 850 av dessa är också utrikesfödda. Genom att utveckla restaurangnäringen i länet så skapar vi alltså fler jobb i en bransch där redan många arbetar som är unga och utrikesfödda.

Den stora konflikten är vad s vill göra istället? Vi vet att de vill fördubbla restaurangmomsen och att de vill fördubbla arbetsgivaravgiften men de måste också svara på frågan om hur det skapar jobb?

Vad vill de med energipolitiken? För ett starkt energiberoende län så spelar kärnkraften en stor roll för jobben och mp kräver avveckling av två kärnkraftverk. Hur skulle det påverka jobben i Gävleborg?Inga kommentarer: