Sidor

torsdag 31 maj 2012

Diskussion på Kronofogdens huvudkontor om vräkingarna av barnfamiljer i Gävle.

Idag besökte Skatteutskottet kronofogdens huvudkontor. Där fick vi en gedigen och bra information om myndighetens arbete. En av frågorna jag ställde var hur dialogen går med de 10 kommuner i Sverige som vräker mest barn - och där är Gävle en av dessa kommuner.

Svaret var att Barnombudsmannen och Kronofogden för en dialog men att kommunledningen i Gävle hade skyllt på att KFM hade fel statistik. Har vi hört det förut? Det är inte den faktiska händelsen som är fel utan statistiken. Det vi måste diskutera politiskt är om det krävs en Lex Gävle där vi hindrar hårda och kalla kommuner att vräka barnfamiljer på det sätt som sker i Gävle. Det finns stora skillnader i kommunernas arbetssätt var just en av synpunkterna från kronofogdens ledning.Inga kommentarer: