Sidor

söndag 1 juli 2012

Debattartikel i Gefle Dagblad idag om energipolitiken

GD debatt svarar jag och Riita-Liisa Björk Naturskyddsföreningen idag. Vi konstaterar att Naturskyddsföreningen har all anledning av att vara stolt över vindkraftens utbyggnad men att vi i Sverige är beroende av kärnkraft för vår elförsörjning.

Inga kommentarer: