Sidor

fredag 6 juli 2012

Nya opinionsmätningar visar att s uppgång är bruten och att Löfven effekten har avtagit.

SR Dagens Eko rapporterar om ett nytt opinonsläge i svensk politik. Det visar att s nu när man har lagt fram politiska förslag och minskat på tysta leken - så tappar man i stöd. Det är naturligt att inte svenska folket vill ha en skattechock på 16 miljarder på Sveriges unga - eller kilometerskatter på tung trafik vilket slår mot både exportindustrin och livsmedelspriserna. Svenska folket vill också ha en stabil elförsörjning med rimliga energipriser utan en kärnkraftsavveckling som mp och v kräver av s.

Listan kan göras lång - alltför lång - på de skatter som s v och mp vill höja och de använder skattehöjningarna på dem som arbetar på att höja a-kassan för dem som inte arbetar. Det är att sabotera den arbetslinje som vi sakta men säkert har återvänt till sedan 2006.

Även Expressen har en opinonsmätning idag och den är en typisk mellanvalsperiodsmätning. Där kan vi se att v faller kraftigt och att skillnaden mellan blocket inte är så stor - trots att oppositionen som kan lova allt till alla  - borde leda stort. Förra mandatperioden ledde de med över 20 % den här tiden. På motsvarande sätt brukade Alliansen leda opinonen när s styrde med sin minoritetsregeringen. Det är några allianspartier som fortsätter att arbeta med sin politikutveckling som ligger lite lågt i den här mätningen men i en annan mätning för några dagar sedan såg läget ut annorlunda för dem. Mätningar går upp och ned men valresultat består. Det gäller både när det är mätningar i medvind som i motvind men det tydliga trendbrottet är alltså det som SR Dagens Eko rapporterar om - att s nedgång är bruten så snart man börjar att tala om politik.

Inga kommentarer: