Sidor

onsdag 4 juli 2012

Saknar SVT Aktuellts reporter kunskap eller beror det på andra orsaker att man sänder ett inslag som inte är korrekt?


Gunnar Axen skriver på Facebook följande kommentar som jag gärna skickar vidare på bloggen med anledning av ett SVT Aktuellt inslag i dagens sändning. Beror det på inkompetens hos redaktionen eller finns det en dold agenda hos SVT Aktuellt genom att sända ett inslag som inte är korrekt just när statsministern har hållit tal ikväll?
Gunnar skriver:
Såg just Akuellt, som av en händelse just ikväll toppade med en nyhet om en kvinna som är "bunden till sjukhusängen" och - enligt reportaget - ska få sin sjukpeng indragen.

Tre viktiga reflektioner:

1. Ansvarig minister är intervjuad om fallet, men hans kommentar sänds inte tillsammans med inslaget. Varför tillåts inget bemötande?
...
2. Enligt lagen (Socialförsäkringsbalken, 27 kap, paragraf 24 a, punkt 2) ska "Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för ytterligare dagar om... den försäkrade är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom får omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus"

Om uppgifterna i reportaget stämmer så torde kvinnan definitivt ha rätt till sjukpenning. Varför underlåter man i reportaget ta upp vad som faktiskt står i lagen och ifrågasätta Försäkringskassans bedömning utifrån denna?

3. Om det visar sig att kvinnan i slutänden beviljas sjukpenning, kommer Aktuellt att berätta om det då? Knappast.

Inga kommentarer: