Sidor

fredag 13 juli 2012

Licensierade bärinköpare?

Jag har besökt en större bärinköpare i Hälsingland på fm. Vi pratade om problemet med utländska bärplockare som kommer till länet - och organisationen runt dessa.

Ett förslag som kom upp var att kommunerna skulle bedriva en hårdare kontroll av bärinköparna och att den som köper bär ska ha någon form av licens och vara godkänd. Eftersom det är en stor del kontanter iblandade skulle man kunna tänka sig någon form av omvänt kassaregister och att även den kassan skulle vara godkänd som dagens kassaaparater är. Det finns många olika infallsvinklar på det här omfattande problemet.

Inga kommentarer: