Sidor

torsdag 26 juli 2012

Antalet sysselsatta har ökat i Sverige enligt SCB!

SCB redovisade sin statistik idag över antalet sysselsatta i Sverige.

SCB skriver;

I juni 2012 var 4 802 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa var 465 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka samt att antalet arbetslösa inte minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 683 000 i juni 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,0 procent och för kvinnorna 63,6 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 382 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av männen var 7,7 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,4 procent. Trenden visar inte på någon minskning av vare sig antalet eller andelen arbetslösa.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 065 000 i juni 2012, vilket motsvarar 71,2 procent av befolkningen. Utvecklingen för antalet personer i arbetskraften är fortsatt positiv.

Inga kommentarer: