Sidor

måndag 9 juli 2012

PRESSMEDDELANDE
2012-07-09

Hur arbetar polisen i Ljusdal för att invånarna ska känna sig trygga under sommaren?

Riksdagsledamot Lars Beckman (M) och oppositionsråd Lars Molin (M) träffar Ljusdalspolisen tisdagen den 10 juli. Tillsammans kommer de att åka runt med polisen i kommunen för att diskutera hur trygghetsarbetet går till. I en medborgarundersökning som SCB genomfört våren 2011 fick Ljusdal bra betyg på just trygghetsområdet.

Andra frågor som kommer att diskuteras i samband med studiebesöket är polisens närvaro i kommunen samt hur man arbetar med att lösa vardagsbrotten. Även polisens syn på polisorganisationsutredningen som nyligen presenterades kommer att diskuteras.

Kontakt:
Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot
Tel: 070 - 361 36 96

Lars Molin (M)
Oppositionsråd i Ljusdal
070 – 190 28 63

Inga kommentarer: