Sidor

måndag 17 september 2012

När Arbetsförmedlingen själva söker kompetenta medarbetare väljer man att anlita - Proffice!

DN har en mycket viktig nyhet idag. Det är avslöjandet att Arbetsförmedlingen för sin egen rekrytering använder det privata bemanningsföretaget Proffice. Den enkla fråga man då ställer sig är följande: Om Arbetsförmedlingen tycker att det är viktigt att använda ett bemanningsföretag för att hitta medarbetare - varför ska då inte arbetsgivare och framförallt arbetssökande få göra detsamma?

Nyss hemkommen från Australien där vi även träffade arbetsmarknadsdepartementet så förstod vi att det finns ett system där, som innebär att den som är arbetssökande själv får välja sin egen arbetsförmedling, offentligt finansierad.

När jag möter arbetsgivare så finns det både ris och ros över arbetsförmedlingen men när jag möter arbetssökande så är man i vart fall i Gävle - djupt besviken över den uteblivna hjälp från AF som man får.

Här finns det ett stort utrymme för förbättringar och man måste nog titta mera på hur Trygghetsrådet och andra skulle kunna bistå AF i sitt kärnuppdrag - att hjälpa arbetsgivare att hitta kompetenta medarbetare. Alla företag har inte råd att använda Proffice och andra bemanningsföretag.Inga kommentarer: