Sidor

måndag 17 september 2012

Debattartikel i Kindaposten mfl om dubbdäcksavgifter.

En lagändring som gör att förare som kör med dubbade vinterdäck ska tvingas betala straffavgift diskuteras. Motiveringen är att användandet av dubbdäck ska minska och därmed också de höga partikelhalterna i Stockholm. Förespråkarna menar att avgifterna är att föredra framför ett totalförbud, och de vill vidare införa flera lokala dubbdäcksförbud och minska dubbdäcksanvändningen. Det finns till
...och med kommuner som kallar oss som kör dubbat för "kärringar". Risken att dö i en trafikolycka ökar med hela 42 procent om man kör med dubbfria däck istället för med dubbdäck, enligt en undersökning från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Av denna anledning är det viktigt att överväga värdet av att vidta åtgärder som måhända åtgärdar ett samhällsproblem, men som i slutändan kan få betydligt allvarligare konsekvenser.

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har undersökt effekterna av att avgiftsbelägga dubbdäcksanvändningen i Norge och kom fram till att det inte lett till några positiva mätbara effekter på hälsan. Resultatet från RUT visar också att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen.

Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand är andra källor till partikelutsläpp. Värmeljus är också en stor källa till partikelutsläpp så en straffskatt som inte påverkar trafiksäkerheten vore en straffskatt på värmeljus för de boende vid Hornsgatan, vilket vore orealistiskt men visar hur komplex frågan är. Tunnelbanepartiklar är absolut farligast men det finns inte någon som föreslår begränsningar i användandet av tunnelbanan, än så länge.

Dubbdäcken behövs för att upprätthålla trafiksäkerheten samt för att undvika långa stopp i trafiken som orsakas av halkolyckor. Varje olycka som sker är en olycka för mycket. Vi står bakom den nollvision som finns för antalet döda i trafiken i Sverige. Fler områden med dubbdäcksförbud, eller ett införande av straffavgifter på dubbdäck, är därför fel. Det finns bättre sätt än begränsningar och förbud; nämligen att använda nya och effektivare städmetoder och snöröjning.

Vårt läge i norra Europa gör att trafiksäkra däck behövs för trafiksäkra förhållanden i hela Sverige. Allt annat är att spela rysk roulette med bilisternas säkerhet.

Finn Bengtsson (M), Riksdagsledamot Östergötland

Ulf Berg (M), Riksdagsledamot Dalarna
 
Lars Beckman (M), Riksdagsledamot Gävleborg

Inga kommentarer: