Sidor

måndag 24 september 2012

Motioner till Sveriges Riksdag..

Jag har ägnat dagen åt att skriva klart mina motioner till Sveriges Riksdag. Det är tyvärr så att de flesta motionerna avslås men det är i alla fall ett demokratiskt instrument som finns för att uppmärksamma de frågor man tycker är särskilt viktiga.

I de fall man verkligen vill påverka en sakfråga så fungerar det så inom alliansen att vi kontaktar ansvarig minister och departement där vi tar upp frågan. Det har jag gjort i många frågor och därför ser du sällan en allianspolitiker som ställer interpellationer och frågor i Riksdagen. Vi tar det mellan 4 ögon.

Däremot så kan en motion tillsammans med övriga offentliga insatser informationsinsatser vara ett bra instrument när ett ansvarigt statsråd inte tar till sig informationen på det sätt man önskar.

Har du en bra ide om hur Sverige och länet kan utvecklas? Tveka inte att höra av dig före onsdag med dina förslag och synpunkter till motioner som du vill att jag ska lägga i Riksdagen. Som förtroendevald är jag just din företrädare gentemot statsmakten.Inga kommentarer: