Sidor

måndag 24 september 2012

3 000 elever i grund och gymnasieskolan riskerar sin skola i Gävle om s får bestämma!

PRESSMEDDELANDE

2012-09-24

Bara i Gävle kommun riskerar över 3000 elever sin skola om Socialdemokraterna får bestämma!

Enligt uppgifter så har Socialdemokraterna i Gävle beslutat att driva frågan om att förbjuda vissa företag att göra vinster på Socialdemokraternas kongress. Det är ett beslut som - om det skulle bli verklighet - allvarligt skulle hota valfriheten i Gävle, Gävleborg och Sverige.
Om det blev verklighet med ett vinstförbud enligt S modell skulle det påverka ett stort antal människor, såväl medarbetare som unga äldre och sjuka.
(Siffrorna är preliminärt framtagna men ger en god överblick över hur många som berörs)

Grundskola: ca 1935 elever och 128 anställda i Gävle kommun, 3279 elever och 257 anställda i länet (heltidstjänster). Engelska skolan är Gävles och länets största grundskola. Med ett vinstförbud riskeras hela verksamheten.

Gymnasieskola: 1155 elever och 88 anställda i Gävle kommun, 1766 elever och 142 anställda i länet (heltidstjänster). I Gävle skulle John Bauer gymnasiet riskeras att läggas ned.

Det finns 13 privata vårdcentraler i länet och 6 privata barnavårdscentraler som också skulle påverkas liksom alla företag som startat tack vare Lagen om Valfrihet. Även assistansföretag såsom OP Assistans i Ockelbo skulle påverkas och deras assistenter och funktionshindrade skulle drabbas hårt om verksamheten lades ned.

Med anledning av S beslut uttalar Lars Beckman, moderat riksdagsledamot följande;

- Jag beklagar att Socialdemokraterna i Gävle riskerar att göra så att över 3000 elever i Gävle kommun blir utan möjlighet att välja skola. Det är allvarligt att Socialdemokraterna riktar sitt politiska arbete på att förhindra och försvåra valfrihet istället för att som Alliansen gör - arbeta för att förbättra innehållet i verksamheten oavsett om det är en privat eller offentlig verksamhet.

- Om S på allvar menar att vinster i verksamheten är ett problem så står det S, V och MP fritt att besluta om förändrade ägardirektiv till de kommunala bolagen. Förbjud Gävle Energi och Gavlegårdarna mfl att göra vinster och sänk avgifterna på fjärrvärme, el och boende. Det är ett beslut som S kan fatta redan nu. Sedan kan S svara på frågan om hur bostadsbeståndet och el-nätet ska kunna renoveras och kvalitén bevaras och fjärrvärmen byggas ut.

- Uppenbarligen pågår det en hård strid inom det socialdemokratiska partiet om energifrågan, valfrihet för medborgarna och vinster i välfärden. Den signal som Socialdemokraterna i Gävle skickar genom sitt ställningstagande till medarbetarna i de privata välfärdsföretagen är att de inte gör ett tillräckligt bra arbete och signalen till företagen är att de inte är välkomna i kommunen. Det skadar allvarligt Gävles utveckling och de som drabbas är eleverna, de boende på de privata äldreboende med anhöriga och alla de som har valt en privat vårdcentral.

Kontakt:

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot
Tel: 070 - 361 36 96


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer: