Sidor

torsdag 11 augusti 2011

Investera i Ostkustbanan!

Barbro Holmberg, Landshövding i Gävleborg och Sven-Åke Thoressen, ordförande Region Gävleborg m. fl. skriver i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt om det stora behovet av att investera i Ostkustbanan. 2010 skrev jag en motion till Riksdagen om just detta. En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt. En lösning med dubbelspår på sträckan Gävle – Härnösand skulle bättre knyta ihop en arbetsmarknadsregion samt möta näringslivets behov av utökad transportkapacitet.

Det är bra att nu många olika krafter på många olika sätt lyfter fram vikten av att Ostkustbanan får dubbelspår mellan Stockholm och Härnösand.

1 kommentar:

Picus.V sa...

Om jag nu tycker som dig, betyder det då att vi "samarbetar"?...