Sidor

tisdag 30 augusti 2011

Pressmeddelandet skickat till media om färdtjänsten i Gävleborg...

PRESSMEDDELANDE


2011 08 29

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborgs län

lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 - 361 36 96

X-trafiks VD försvarar att företagen inte följer avtalen gällande färdtjänsten och vill inte genomföra en extern revision!

X-trafiks VD Matts Hildebrand har besvarat Riksdagsledamot Lars Beckmans (M) brev om begäran om en extern revision av de företag som utför färdtjänst inom Gävleborgs län. Bakgrunden till Beckmans begäran är de omfattande driftstörningar som skett främst i Gästrikland sedan mitten av sommaren 2011. Matts Hildebrand skriver i ett svar till Beckman att man inte avser att vidta några åtgärder utan att man för dialog med företagen.

- Det är uppenbart för alla, utom X-trafiks VD, att den tysta diplomatin med företagen inte fungerar eftersom det är omfattande driftstörningar i färdtjänsten i Gävleborg. De som använder färdtjänsten är en grupp i samhället som är beroende av samhällets service och verksamheten skall fungera felfritt, säger Beckman.- Det är en självklarhet att företagen som innehar avtalen skall följa avtalet till punkt och pricka vad gäller antalet fordon, utrustning i fordonen och inställelsetider mm. I annat fall har man erhållit avtalet på felaktiga grunder och då borde avtalets skadeståndskrav utdömas och i nästa steg avtalet sägas upp, säger Beckman vidare.

- Jag beklagar djupt att VD:n för X-trafik inte vill granska att företagen följer de ingångna avtalen genom en extern revision. Ett samhällsägt bolag som X-trafik borde eftersträva ett öppet och transparent arbetssätt. Nu får invånarna i Gävleborg som använder färdtjänsten fortsätta vara i okunskap om säkerheten i fordonen följs enligt avtalet och om det finns andra brister i färdtjänsten i Gävleborg. Det är helt och hållet X-trafiks ansvar som upphandlande myndighet - och ytterst VD:s ansvar tillsammans med styrelsen - att säkerställa att färdtjänsten skall fungera i länet vilket inte är fallet för närvarande, avslutar Beckman.Brevet från VD bifogas detta pressmeddelande.

Inga kommentarer: