Sidor

torsdag 25 augusti 2011

Regeringens strategi för att arbeta med att få alla funktionshindrade delaktiga i samhället..

Regeringens hemsida finns den nya strategin från Regeringen för att få fler funktionsnedsatta delaktiga i samhället. Ett område där det krävs stora förbättringar är att få fler funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden.

Alla människor kan bidra med något positivt på en arbetsplats och det är inte acceptabelt att andelen funktionsnedsatta har minskat på arbetsmarknaden, eller i klartext - andelen arbetslösa har ökat i den gruppen som är funktionsnedsatt. Här krävs det krafttag - inte minst från den sektorn som styrs av politiken - den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har en väsentligt lägre andel personer anställda med någon form av funktionsnedsättning. Privata företag är mycket bättre på att anställa personer med någon form av handikapp. Förmodligen är det så enkelt att en liten företagare gör en samhällsinsats genom att anställa någon i bekantskapskretsen och tyvärr finns inte samma medkänsla i stora organisationer.

Inga kommentarer: