Sidor

måndag 29 augusti 2011

Mycket märkligt svar från X-trafiks VD om färdtjänsten i Gävleborg..

Jag har fått svar från X-Trafiks VD om färdtjänsten i Gävleborg. Det är ett mycket märkligt svar där VD tydligen ska ägna sig åt dialog med företagen i länet som inte följer avtalet och tyst diplomati.

Det är en strategi som inte fungerar eftersom färdtjänsten uppvisar stora brister. De som drabbas av det är den grupp i samhället som inte har en förmåga att göra sig hörd på ett bra sätt och just därför är det så viktigt att vi politiker säkerställer att VD ser till att avtalen följs.

Här är brevet i sin helhet:

Svar till Lars Beckman med anledning av e-postskrivelse 2011-08-17


Jag har inte anledning att kommentera påståenden om tillkortakommanden hos enskilda företag som X-trafik har avtal med. Det är en angelägenhet mellan Xtrafik och det enskilda företaget. I våra avtal finns möjlighet för X-trafik att vidta åtgärder om ett företag inte lever upp till avtalskraven. Först och främst handlar det om att ha ett bra samtalsklimat med företrädare för företaget. X-trafik har regelbundna möten med företagen. Ofta finns det naturliga förklaringar till varför företaget inte uppfyllt kraven i avtalet. Om bristerna inte åtgärdas efter påpekanden finns möjligheten att utdöma vite. I händelse av att företaget inte
vidtar åtgärder med anledning av påtalade brister finns möjligheten att säga upp avtalet.

X-trafik kommer inte att genomföra en extern revision med anledning av brister som beskrivs i skrivelsen av den 17 augusti. Jag, tillsammans med mina medarbetare, har enligt gällande avtal tillräckliga möjligheter för att komma till rätta med brister och fel som en trafikutövare uppvisar. X-trafik har utnyttjat
möjligheten att utdöma vite.

Söderhamn 2011-08-29

Matts Hildebrand

VD, X-Trafik AB

Inga kommentarer: