Sidor

tisdag 17 september 2013

Genom att fler får behålla mer av lönen så ges möjlighet till ökad konsumtion och fler jobb!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: