Sidor

måndag 23 september 2013

Träff på Länsstyrelsen Gävleborg med statliga myndighetenschefer!

Idag kommer det att vara en träff på Länsstyrelsen där den framgångsrika och offensiva budgeten från alliansregeringen gås igenom.
 
Möte med riksdagsledamöter och statliga myndigheter i länet
 
Länsstyrelsen Gävleborg inbjuder härmed riksdagsledamöter och företrädare för statliga myndigheter i länet till en dialog om budgetpropositionen och aktuella frågor för länet.
 Mötet kommer att äga rum vid följande tid och plats.
 Tid:               Måndag den 23 september 2013, kl. 15-18
Plats:            Länsstyrelsen, Borgmästarplan
Lokal:           Excellensen
 Program:
 14.45             Kaffe serveras
 
15.00             Handlingsplan för länets bredbandsstrategi,
-          Annica Aneklev, Länsstyrelsen och Bengt Valdemarsson, Region Gävleborg
15.30                          Budgetpropositionen utifrån respektive myndighets perspektiv
 
17.30             Övriga frågor
 

Inga kommentarer: