Sidor

måndag 9 september 2013

Nytt kraftigt jobbpaket presenterat av alliansregeringen idag!

Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige starkt. Alliansregeringens arbetslinje och en ansvarsfull ekonomisk politik gör att Sverige idag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Denna styrka ska nu användas till åtgärder som stimulerar efterfrågan i ekonomin samtidigt som de är jobbskapande på lång sikt.


Alliansen vill skapa nya vägar till jobb för unga. Idag föreslår därför partiledarna Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund ett samlat paket satsningar för att öka viljan att anställa unga och därmed underlätta för många att få sitt första jobb. Tillsammans uppgår satsningarna som presenteras idag till 3,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2014.


Nedan följer några av förslagen:


– Betydligt billigare att anställa yngre ungdomar


– 2,1 miljarder till YA-jobb


– Trepartssamtal för fler i arbete


– Flera insatser för att öka lärlingsutbildningens kvalitet och attraktivitet


– Lägre a-kasseavgift för 2,2 miljoner människor


Inga kommentarer: