Sidor

söndag 22 september 2013

Öppen utfrågning om 3:12 regler på tisdag!

Öppen utfrågning om 3:12-reglerna

Skatteutskottet håller den 24 september en öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna.
Tid: Tisdag den 24 september kl. 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för media och allmänhet)
De s.k. 3:12-reglerna föreskriver hur beskattning av ägare av fåmansföretag ska fördelas mellan inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Regeringen har föreslagit att de gällande reglerna ska justeras för att skapa drivkrafter för fler anställningar i växande företag, motverka ett överutnyttjande av reglerna och stärka legitimiteten i skattesystemet.

Program

Henrik von Sydow (M), skatteutskottets ordförande, inleder
De inbjudna deltagarna har därefter möjlighet att hålla var sitt anförande på 10 minuter.
Tomas Algotsson, enhetschef Skatteverket
Mikael Lundholm, statssekreterare Finansdepartementet
Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet
Dan Brännström, generalsekreterare FAR
Krister Andersson, chef för skatteavdelningen Svenskt Näringsliv
Annette Alstadsæter, professor Oslo universitet
Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande, avslutar
Utskottets ledamöter och suppleanter ställer sedan frågor till de inbjudna deltagarna.

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och SVT Forum.


Inga kommentarer: