Sidor

söndag 29 september 2013

Debatt imorgon om varför Gävle kommun tar bort p-platser för funktionsnedsatta!

Mp i Gävle tycker att cyklister är viktigare än funktionsnedsatta som är beroende av bil. Debatt i KF imorgon #svpol

http://www.gavle.se/PageFiles/4656/Svar%20på%20interpellation.pdf


- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer: