Sidor

måndag 3 september 2018

Nu tar M tag i integrationspolitiken också!


Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaternas sammanhållna integrationspolitik. För att klara integrationen krävs en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik – ett nej ska vara ett nej. Men lika viktigt är att ett ja ska vara ett ja. 

Med egen ansträngning ska den som kommer till Sverige kunna gå från nyanländ till nyanställd och slutligen bli ny medborgare. Det handlar om arbete och egen försörjning och att behärska svenska språket. Det handlar också om delaktighet i demokratiska processer och om att följa svensk lag. Det här är vad vi bör förvänta oss av alla människor som bor i Sverige, och det svenska medborgarskapet måste bygga på denna grund. Det gäller lika för alla.

- För att vägen in i det svenska samhället ska bli kortare måste vi ställa tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sin framtid här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra sig anställningsbar. Det här kräver egen ansträngning, samtidigt som samhället ska ge var och en förutsättningar att lyckas, säger Ulf Kristersson.

- Integrationen måste fungera bättre än den har gjort hittills. Om nyanlända inte tar steget in på arbetsmarknaden under sina första år i Sverige riskerar många att fastna i långvarigt utanförskap och bidragsberoende. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för att förhindra att utanförskapet växer, säger Elisabeth Svantesson.

Delar av Moderaternas integrationspolitiska program:
  • Särskild satsning på skolor i utsatta områden: fler av de skickligaste lärarna ska undervisa där de behövs som mest, fler lärarassistenter till utsatta skolor och obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända.
  • Ställ tydliga krav på innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringen ska ha nationella kursplaner och understryka demokratiska värderingar. Orienteringen ska även vara obligatorisk för såväl unga som äldre. 
  • Skärp lagstiftningen mot månggifte, tvångsäktenskap och oskuldskontroller.
  • Skärpt ägarprövning och kontroll av religiösa friskolor. 
Moderaterna har en sammanhållen integrationspolitik – till skillnad från S och SD. Vi ser integrationsproblemen och vill ta ansvar för att lösa dem. Det kommer inte vara enkelt, och det kommer att ta tid. Men det är möjligt. Nu tar vi tag i integrationen.

Inga kommentarer: