Sidor

tisdag 12 juni 2018

Behöver vårdvalssystemet göras om i Gävleborg?

Det är viktigt med en nära och tillgänglig vård för alla i ett samhälle. Det gäller oavsett hur gammal du är eller var du bor - eller om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Tyvärr verkar det som att det finns privata aktörer i Gävleborg - Capio - som har satt i system att inte skriva ut hjälpmedel till personer som behöver det. Jag har personligen sett det på nära håll vilket är bra för mig som riksdagsledamot att se hur bemötande och agerande är i sjukvården. Det hjälper mig att hjälpa till att förbättra sjukvården för alla. 

Det kan handla om inkompetens på vårdcentraler, dvs att man inte har förmågan att bedöma vilka hjälpmedel eller insatser som behövs  -men det kan också tyvärr handla om att man försöker spara in pengar på att inte skriva ut hjälpmedel. Frågan är då hur det granskas av beställaren - Region Gävleborg? Om det inte handlar om pengar - handlar det om att man vill upp ha en bra statistik till Region Gävleborg?  

Det här ställer frågan om vilken kontroll och uppföljning som sker av Region Gävleborg över vårdcentraler såväl offentliga som privata. Hur många förskrivningar har nekats från Capio eller andra aktörer? Vet Region Gävleborg det? Finns det krav i upphandlingarna där vårdcentralerna ska redovisa vilka hjälpmedel man vägrar att skriva ut och orsakerna till det?

Saknas den statistiken så bör Region Gävleborg i kommande upphandlingar skriva in det som ett krav. Det är viktigt att vi som förtroendevalda och självklart även allmänhet och media har möjlighet att granska en offentligt finansierad verksamhet.

Det finns få saker som gör mig så förbannad som när de som är svårast sjuka och behöver som mest hjälp inte får det. Den enda fördelen när invånare kontaktar mig i frågor från hela länet där systemet motarbetar den lilla människan är att det ger mig politisk energi att arbeta ännu mera för att förbättra den offentliga servicen till medborgarna i Gävleborg.

I alla undersökningar ligger privata välfärdsföretag bättre till än offentligt drivna och Gävleborg är inte något undantag. Tyvärr verkar Capio i Gävle inte leva upp till de kvalitetskrav som man kan ställa på en offentligt finansierad verksamhet. Har man som strategi att försöka tränga undan de som är svårast sjuka? Det vore ju fruktansvärt om det är så men då ska å andra sidan samhällets kontroller vara så goda att man upptäcker det och kan förebygga det. Antingen genom att säga upp ett avtal eller genom att införa ännu hårdare kvalitetskontroller och krav på redovisning.

Har du egna exempel från vårdcentraler i Gävleborg där du har nekats hjälpmedel eller fått ett dåligt bemötande/vård där du misstänker att det kan bero på ekonomiska orsaker?

Mejla gärna till mig på lars.beckman@riksdagen.se så att jag kan få ditt exempel.

Som Moderat står man alltid på människans sida och det gäller även i den här frågan.


Inga kommentarer: