Sidor

torsdag 2 augusti 2018

Pressträff!

Regionråden Maria Molin (M), Birgittha Bjerkén (M) och Riksdagsledamot Lars Beckman (M) redovisar en aktuell RUT-rapport fredag den 3/8 klockan 11.00.

Det finns politiska förslag som skulle ta bort den privata vården i Sverige med det föreslagna vinstförbudet, vilka konsekvenser skulle det få för invånarna i Gävleborg?

Idag är det långa väntetider, till exempelvis till en så enkel undersökning som bentäthetsmätningen på Gävle sjukhus- upp till ett år- men om patienten istället väljer att åka till Sophiahemmet i Stockholm så är det ingen kötid alls.

Det är stora ojämlikheter avseende hjälpmedel i Sverige och tyvärr ligger Gävleborgs län mycket dåligt till jämfört med alliansstyrda landsting.

Frågorna som är ställda i RUT rapporten är;

Uppdragsgivaren önskar en redovisning av nedanstående uppgifter fördelat på landets 21 landsting/regioner.
· Det totala värdet som landstingen lägger på entreprenad.
· Väntetiderna till primärvård och specialiserad vård i landstingen.
· Landstingens kostnader för inhyrd personal.
· Landstingens kostnader för politisk verksamhet.

Uppdragsgivaren önskar även få en redovisning över tillgång till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Moderaterna presenterar konkreta förslag för att komma tillrätta med situationen i Gävleborg under nästa mandatperiod.

Medverkande: Maria Molin regionråd (M), Birgittha Bjerkén regionråd (M), samt Lars Beckman riksdagsledamot (M)


Kontaktuppgifter:
Maria Molin 072-2304546
Ellinor Troli (politisk sekreterare) 072-5005621Inga kommentarer: