Sidor

tisdag 10 oktober 2017

Öppen utfrågning på torsdag om barns skuldsättning!

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet är att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta.
Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande
09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket
09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen
10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting
10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet
10.25 Paus
10.40 Frågor från utskottets ledamöter
Ca 11.55 Avslutning - Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet


Inga kommentarer: