Sidor

tisdag 10 oktober 2017

Ett stort varmt tack!

Moderaterna Gävleborg har offentliggjort resultatet av det rådgivande provvalet till Sveriges Riksdag och till regionfullmäktige. I provvalet till Riksdagen så fick jag flest röster och det placerade mig etta i provvalet. För det vill jag rikta ett stort varmt tack till medlemmarna i M Gävleborg.

Det betyder mycket i ett så utsatt uppdrag som riksdagsledamot att få det starka förtroendet från våra medlemmar. Nu är det valberedningen till riksdagen som har att väga samman provvalet med andra kriterier och presentera ett förslag till riksdagslista som sedan ska beslutas på vår nomineringsstämma. Valberedningen har att ta fram en lista som tar hänsyn till förtroende erfarenhet geografi kön och ålder och som innebär att Moderaterna Gävleborg röstoptimerar inför det kommande valet. Att vara riksdagsledamot är ett mycket speciellt politiskt uppdrag och du måste både kunna ta debatter i riksdagens talarstol och vara i fronten av vår opinionsbildning. Du måste känna hela länet och stå upp för hela länet i riksdagen och möta organisationer mm och sätta dig i många olika frågor. Du är i tjänst 24/7 och bokstavligen arbetar du dygnet  runt - inte minst sedan sociala mediers intåg.

Jag är beredd att arbeta 24/7 för att Sverige ska få en ny M ledd alliansregering som kan få Sverige i rätt riktning igen om vår nomineringsstämma föreslår mig som första namn till Sveriges Riksdag och jag ser fram emot att arbeta nära våra medlemmar och förtroendevalda och tillsammans för hela länets och Sveriges bästa.

I valet till regionfullmäktige kom jag 4 efter Patrik Stenvard Maria Molin och Camilla Strömberg och även förra valet kom jag högt i det provvalet men valde efter samråd med nomineringskommitten till regionen att flytta ned mig längre ned på listan eftersom regionfullmäktige äger rum samtidigt som riksdagen har plenum.

Kommunfullmäktige i Gävle sammanträder måndagar och det går att kombinera att vara KF ledamot med riksdagsuppdraget. Jag tycker att det är oerhört värdefullt att kunna vara med vår duktiga M fullmäktigegrupp och lyssna in varje månad vilka frågor som är dagsaktuella i länet.

Om du inte har läst våra handlingar till partistämman som äger rum i Örebro senare i veckan och vår moderata budgetmotion så tycker jag att du ska göra det. Partiet är verkligen på rätt väg i vår politikutveckling och är redo att möta väljarna med en vass politik som tar sig an dagens och morgondagens politiska frågor. Du hittar dem på www.moderaterna.se

Inga kommentarer: