Sidor

måndag 11 december 2017

Vilken världsbild och syn på marknadsekonomi har socialdemokraterna i Gävle kommun?

I Gävle kommunfullmäktige bekymrade sig just en socialdemokratisk kommunfullmäktigeledamot för att privata företag konkurrerar med - Gävle kommun. Absurt påstående och uttalande! ( frågan handlade om att en kommun inte ska bedriva gymverksamhet då det finns en väl fungerande - dygnet runt öppen gymverksamhet i Valbo.)
Utmärkt svar till s från Martina Kyngäs i sitt IP svar 😄

Noterar också att ingen socialdemokrat gick upp i talarstolen och sa emot sin partivän. Varför var de mer marknadsinriktade s ledamöterna tysta?

Inga kommentarer: