Sidor

torsdag 14 december 2017

Oroväckande signaler om Capio i Gävleborg

Jag har fått oroväckande signaler om att Capio som driver privata vårdcentraler i Gävleborg - nu gärna vill att funktionsnedsatta ska tryckas bort från deras vårdcentraler genom att behandla de patienterna sämre. Är det någon fler som har fått samma signaler eller till och med upplevt det? Det är några personer som jag känner till som har uppmanats att byta till en av Region Gävleborg driven hälsocentral.

Min erfarenhet sedan många år är dock att de privata välfärdsföretagen är mer än måna om sina kunder just eftersom man som patient kan byta bort - eller byta till - den vårdcentral som man önskar.

Jag har fått två exempel i närtid där personer har känt sig icke önskvärda hos just ett av de privata välfärdsföretagen men jag vet också att även det företaget arbetar oerhört mycket med intern kvalitetsuppföljning och värderingar som inte alls stämmer överens med vad de här personerna har upplevt men jag tar gärna emot synpunkter från dig som patient - oavsett om det är positivt eller negativt. I januari ska jag ha en IP debatt mot statsrådet Shekarabi om just vikten och rätten och att kunna välja privata välfärdsföretag även inom primärvården så dina exempel kan jag använda i debatten.

Skicka gärna mejl till mig på lars.beckman@riksdagen.se

Inga kommentarer: