Sidor

torsdag 28 december 2017

Pressmeddelande: Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!


Pressmeddelande; Otillräcklig vinterväghållning orsakar allvarliga trafikstörningar i Gävleborg!

Veckan före jul hade riksdagsledamot Lars Beckman (M) ett möte med Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna, vars medlemsföretag ofta är de som utför snöröjning och halkbekämpning.  Vid mötet framkom att det finns allvarliga brister i vinterväghållningen i Sverige och Gävleborg. .

Nu på morgonen har det inträffat tre allvarliga olyckor med tunga fordon mellan Ockelbo – Hagsta och de senaste dagarna har det varit många trafikolyckor i Gävleborg. Väglagen säger att ”väg ska hållas i för samfärdsel tillfredställande skick” Det är också Trafikverket som har ansvar för att sköta de statliga vägarna och säkerställa att tillräcklig halkbekämpning och snöröjning sker. Här finns det uppenbarligen stora brister som måste rättas till.

-      I en uppföljning av vinterväghållningen som konsultföretaget WSP utförde åt Sveriges åkeriföretag i mars i år framkom allvarliga brister i vinterväghållningen säger Lars Beckman (M).
-      Det är oacceptabelt att det finns brister i halk och snöröjningen i Sverige då det måste anses vara en mycket viktig del av infrastrukturen i Sverige säger Lars Beckman vidare.
-      Det är ytterst regeringens och infrastrukturministerns ansvar att dels avsätta de resurser som behövs för vinterväghållningen och dels säkerställa att Trafikverket kontrollerar att de avtal som man har tecknat verkligen följs. Uppdrag Granskning visade i ett TV program i höst allvarliga brister hos Trafikverket och här måste det ske en uppstramning avslutar Lars Beckman som nu kommer att vecka frågan om den bristfälliga vinterväghållningen i Sveriges Riksdag i interpellationer till statsrådet.

För ytterligare kommentarer


Kontakta Lars Beckman 070 361 36 96

1 kommentar:

LAURENT sa...

Lån erbjudande för alla med 2% ränta


Om du behöver ekonomisk hjälp, tveka inte att kontakta oss. Du kan få ett lån i intervallet mellan 50.000 kr och 10.000.000 kr på mycket gynnsamma villkor i all laglighet och tillförlitlighet. För mer information om finansieringsarrangemang, kontakta oss via e-post. E-mail: infoslaina@gmail.com