Sidor

måndag 9 januari 2023

Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige!

 

Elpriserna har under november och december varit mycket höga, särskilt i december då elpriserna i stora delar av Sverige var rekordhöga. Svenska Kraftnät får därför ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige. 

Det nya elstödet för november och december bör bygga på den tidigare modellen. På grund av höga priser i hela Sverige bedöms hushåll i hela landet få ta del av stödet. Svenska Kraftnät ska därför på nytt ansöka om att använda så kallade flaskhalsintäkter för åtgärder som särskilt tar hänsyn till att de höga elpriserna som drabbat hushållen i hela Sverige. Användningen av medlen kräver ett godkännande av Energimarknadsinspektionen.

Även de norra delarna av Sverige, elområde 1 och 2, omfattas av stödet.

Svenska kraftnät ska lämna sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 20 januari som därefter gör oberoende prövning. När Energimarknadsinspektionen har kommit med sitt beslut kan en närmare tidplan ges för hur och när utbetalningarna till hushållen kan ske för perioden november–december 2022.

Inga kommentarer: