Sidor

måndag 23 januari 2023

Man måste kunna bo och leva även i Gävle med en funktionsvariation och få stöd med LSS! Interpellation ställd till kommunledningen!

 Man måste kunna bo och leva även i Gävle även med en funktionsvariation. Tyvärr rapporterar media regelbundet om personer som bor i kommunen som inte får den stöd och hjälp som är nödvändig och skälig. Med anledning av den senaste artikeln i GD där en kvinna flyttat från Umeå till Gävle så har jag ställt nedanstående interpellation till de styrande partierna i Gävle:

Interpellation - LSS

Moderaterna har uppfattningen om att det krävs stora förändringar av utövandet av funktionshinderpolitiken i Gävle. Det handlar om för många livsviktiga frågor som bostadsanpassning, LSS, färdtjänst och daglig verksamhet. Utöver självklara saker som tillgänglighet i det offentliga rummet och att fler med en funktionsvariation ska få ett riktigt arbete.

I Gefle Dagblad (19/1/2023) kan man läsa om hur Jessica Åström nekas assistens efter en flytt till Gävle kommun. Detta trots att hon hade assistens i sin tidigare hemkommun.

En funktionsnedsatt person ska inte straffas för att man bor i Gävle kommun. Jag undrar om det finns en vilja till förbättring hos den styrande koalitionen i Gävle kommun. Dessa exempel har varit återkommande de senaste åren. Moderaterna vill förbättra livsvillkoren kraftigt för den som är i behov av personlig assistans eller andra LSS-insatser. Något som borde vara en prioriterad fråga för alla partier i Gävle kommun.

Den som är i behov av daglig verksamhet måste också för förbättrade villkor. Här finns det olika socialförsäkringssystem som motverkar en kommuns goda intentioner men i andra kommuner har de uppenbarligen klarat av det.

Med anledning av ovanstående frågar jag arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ordförande Helena Englund (L) följande:

·         Vad gör kommunen för att säkerställa att människor får tillgång till assistans för att kunna leva ett så levande liv som möjligt?

·         Tänker kommunen agera efter artikeln i Gefle Dagblad och göra en översyn av kommunens assistans? Om inte, varför ej?

·         Kommer kommunen samtidigt göra en översyn av bostadsanpassning där samma mönster har återkommit? Om inte. Varför ej?

·         Tänker kommunen vidta några ytterligare åtgärder för att säkerställa att de i behov av LSS mfl. för den assistans de behöver? Om inte, varför ej?

Lars Beckman


Inga kommentarer: