Sidor

torsdag 19 januari 2023

Nytt stödpaket till Ukraina!

 

Regeringen presenterade idag ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete för försvarsmateriel, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av avancerade vapen hittills.

Innehållet består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsutrustning stridsfordon 90 (CV 90) med ammunition och Robot 57 (NLAW) till ett värde av 4,3 miljarder kronor.

Med ett internationellt samarbete blir det möjligt att iordningställa Archer-pjäser för att därefter leverera till Ukraina. Regeringen har idag fattat beslut om att Försvarsmakten ska påbörja det arbetet.

Sverige och Ukraina kommer att ingå ett avtal om samarbete om upphandling av försvarsmateriel. Det innebär att bidra till att stärka Ukrainas förmåga att upphandla, samt gör det möjligt för Ukraina att gemensamt med Sverige beställa försvarsmateriel. Det kan innebära tidsbesparingar på månader upp till år, genom att Sverige kan göra tilläggsbeställningar inom befintliga kontrakt och skänka materielen till Ukraina.

Bedömningen är att kriget inte tar slut i närtid och att Ukrainas behov av vapen fortsatt är stora. Då är möjligheten att köpa direkt från försvarsindustrin ett sätt att öka leveranserna av materiel till Ukraina.

Detta paket tillsammans med stödet från bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Finland med flera innebär att det sammanlaga stödet till Ukraina nu ökar kraftigt.

Vapenpaketet och finansieringen kommer att beslutas genom en extra ändringsbudget som regeringen kommer att besluta om i närtid.


Inga kommentarer: