Sidor

torsdag 16 februari 2023

Länsmuseet Gävleborgs styrelse

Om det är så att Länsmuseet Gävleborg styrelse och ledning inte accepterar det av väljarna i Gävleborg demokratiskt valda styret i regionfullmäktige inklusive nämnder styrelser och stiftelser så är det naturligtvis deras val men då bör de också lösa sin finansiering på annat sätt än via Region Gävleborg och länets skattebetalare. Det är dock inte en fråga för oss i riksdagen utan för våra regionpolitiker att hantera. 

Inga kommentarer: