Sidor

måndag 19 december 2022

7 miljarder i subventioner av elbilar som nu kan användas betydligt bättre!

Började dagen med en debatt mot Anders W Jonsson Centerpartiet om subventioner av elbilar i SR P4 Gävleborg. Regeringen har föreslagit riksdagen att ta bort subventionerna som kostar 7 miljarder per år. Det är ett klokt förslag eftersom 7 miljarder då kan användas på ett bättre sätt i statens budget än att subventionera Tesla köpare. Alla vet ju också att bilarna som har subventionerats i stor utsträckning har exporterats till bl a Norge. Men att debattera hur fler ska kunna köra elbil - utan att konstatera att det behövs el till bilarna blir ju mer än konstigt. Som du vet har C tillsammans med V MP och S avvecklat väl fungerande kärnkraft vilket har orsakat dagens elkaos. 

Det som behövs nu är är mer el till lägre kostnad och att staten och kommuner säkerställer att det byggs fler laddplatser. I Gävle borde även det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna upplåta plats för bolag som kan sätta upp laddstolpar för hur ska annars hyresgäster kunna byta bil? Det som också krävs är att Gävle kommun snarast ordnar en detaljplan för tankstation för gas för den tunga trafiken. Någonting som har efterfrågats i flera år utan att kommunen har kommit till skott. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om elekrifieringen vilket är nödvändigt. 

Vill man snabbt ställa om bilparken så är sänkt förmånsvärde för tjänstebilar det snabbaste sättet man kan göra det på. Då kommer företagen att byta bil oftare och fler begagnade bilar kommer ut på marknaden. Väsentligt billigare än 7 miljarder i subventioner av bilar som exporteras till andra länder.

Inga kommentarer: