Sidor

torsdag 7 februari 2013

Vallagskommittens uppdrag var/är att ta fram förslag som gör att svenska valet blir mer rättvist.

SVD har en nyhet idag med Svante Linusson professor i matematik som går ut och påstår att s skulle förlora på det förslag som vallagskommitten har lagt fram. Han verkar ha missförstått kommittens uppdrag. Den har ett uppdrag till öka rättvisan i valet i Sverige och den bästa metoden för det är att öka proportionaliteten i valet.

Det är en styrka att partierna har lyft sig från förlorar/vinnar debatten och istället ägnat kraften åt att säkerställa att alla röster i ett val ska vara lika mycket värda. Den som sedan avgör hur många mandat i ett fullmäktige ett parti ska ha är väljarna, och inte valsystemet. Egentligen är den stora bristen i Sverige 2013 (!) att vi inte har ett valsystem som skapar rättvisa. Om det skriver också Roland Nilsson och Inger Källgren Sawela på GD och AB debatt idag.

Jag ser fram emot att vallagskommittens förslag genomförs så snart som möjligt och det verkar också ha gått professorn förbi att Nya Moderaterna som är ett stort parti också förlorar på det framlagda förslaget, eftersom stora partier gynnas av dagens system. Trots det så är det för mig självklart att vi ska ha rättvisa val i Sverige där varje röst räknas lika och att man inte ska kunna manipulera valsystemet på det sätt som har skett i olika kommuner i Sverige - exempelvis Gävle.


Inga kommentarer: