Sidor

torsdag 20 december 2012

Medel från Alliansregeringens satsning Skogsriket har delats ut till Gävleborg idag.

Regeringen skriver om Skogsriket på sin hemsida idag, där projekt som drivs i Gävleborg har tilldelats medel idag.

Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar; hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen. Totalt finns 40 miljoner att fördela under 4 år till företag verksamma inom Skogsrikets grenar ”Förädling och innovation” samt ”Upplevelser och rekreation”.

Stödet ges för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb inom dessa områden.

Inga kommentarer: