Sidor

torsdag 20 december 2012

Pressmeddelande skickat om EU kommissionen som inte ska lägga sig i den svenska rovdjurspolitiken!


Pressmeddelande 2012-12-20

EU kommissonen borde inte lägga sig i den svenska rovdjurspolitiken!

Det är mycket oroande att EU fortsätter att lägga sig i den svenska förvaltningen av varg. Ett gediget arbete har genomförts för att ha ett bra underlag för jakt på varg för att anpassa den svenska vargstammen i Sverige till en lämplig nivå. Nu hotar EU med att dra Sverige till domstol om den helt nödvändiga vargjakten genomförs. För att säkra en vargstam i Sverige behövs acceptans och utan att överdriva kan man nog konstatera att allt färre känner förtroende för det läge som nu råder, inte minst i varg och rovdjurstäta Dalarna och Gävleborg.

- Det är ingen tvekan att EU:s inblandning är mycket negativ för möjligheten att bedriva en vettig förvaltning av vargstammen. Nu hoppas vi att besluten tas i Sverige och så nära människor som möjligt, även om vi hamnar i en juridisk process med EU säger Ulf Berg (M) riksdagsledamot för Dalarna och Lars Beckman (M), riksdagsledamot för Gävleborg i en kommentar till agerandet från EU.
- Vi måste snabbt komma fram till hur vargstammen skall regleras, annars är det uppenbart att vi kommer att få se en tilltagande tjuvjakt, vilket ingen tjänar på, allra minst vargen fortsätter Ulf Berg

- Ett EU medlemskap är i grunden bra för Sverige och svenska företags export till EU länder men EU kommissionens agerande den senaste tiden med synpunkter på svensk rovdjurspolitik, det svenska snuset och tidigare i i år, strömmingsfisket efter norrlandskusten, skapar en misstro mot EU som instutition som inte gagnar varken EU eller Sveriges intressen i EU säger Lars Beckman i en kommentar till EU kommissionärens agerande.

- EU ska ägna sig åt de stora och nationsövergripande frågorna men frågor som den svenska regeringen och Riksdag kan besluta om ska självfallet fattas just av regering och riksdag i Sverige, allt annat är oacceptabelt avslutar Lars Beckman.


 
Kontakt:
Lars Beckman, (M) Mob: 070 361 36 96

e-mail: lars.beckman@riksdagen.se

Ulf Berg, (M) Mob: 070-2504340

e-mail:
ulf.berg@riksdagen.se

Idag har också SR Ekot en nyhet i ämnet och som framgår av den så är alliansen helt enig i att vi vill tillåta vargjakt den här vintern.


Inga kommentarer: