Sidor

tisdag 19 juni 2012

Socialstyrelsens statistik över försörjningstöd visar på stora skillnader mellan kommunerna men totalt sett sjunker det under föregående år.

Socialstyrelsen har redovisat hur försörjningstödet utvecklades under förra året på sin hemsida. Det var också två artiklar i ämnet i GD och AB för någon vecka sedan om det.

Socialstyrelsen konstaterar att det skiljer sig åt mycket mellan kommunerna men att försörjningstödet totalt sett sjunker i Sverige. Om detta har inte de statliga medierna rapporterat särskilt mycket (eller jag har inte sett det alls) men det är kanske för att utvecklingen går åt "fel" håll för vissa partier?

I vårt län skiljer det sig dramatiskt åt mellan kommunerna och länet ligger också relativt högt i Sverige listan.

Vi andra kan glädjas åt att alliansens arbetslinje skapar jobb och sysselsättning och att det därmed blir färre som behöver försörjningstöd.

Socialstyrelsen skriver:

Förra året fick 236 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, en minskning med 5 procent jämfört med 2010. Samtidigt ökade andelen långvariga biståndsmottagare något. Det visar Socialstyrelsen årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2011.
 
 

Inga kommentarer: