Sidor

tisdag 24 januari 2012

Ekonomiska frizoner då och nu, vad och varför. Seminarium i Riksdagen idag.

Programmet:

Ekonomiska frizoner – då och nu, vad och varför

I de flesta länder i västvärlden finns betydande utanförskap. Många människor står utan arbete och försörjning, vilket skapar stora sociala problem. Ekonomiska frizoner har prövats i en rad länder som metod för att lösa detta problem. Nu utreds hur så kallade nystartzoner kan införas i Sverige. Välkommen till ett seminarium som syftar till att fördjupa kunskaperna om frizoner!

Huvudtalare är Mark Prisk, Minister of State for Business and Enterprise i Storbritanniens regering, som ska berätta om deras tidigare erfarenheter av frizoner – som Docklands – och även om nysatsningen på så kallade ”entrerprise zones”.

Vidare kommer skriftställaren Anders Johnson att fördjupa det historiska perspektivet om svenska frizoner.

Thomas Gür, författare och kolumnist ibland annat Svenska Dagbladet, kommer att tala om nystartzoners effekter på samhällsekonomi och integration.

Nicklas Mattsson, chefredaktör på tidningen Entreprenör, kommer att vara moderator.

Inga kommentarer: